# باد

نقش

خیمه خیمه                 تشنگی                        عطش! خیمه خیمه زخم                ضجه                     درد! و فرات تاهمیشه      شرمسار کودکان تشنه ی کویر.                   *** باد می وزد       ذوالجناح             ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 6 بازدید

تا...

تا شکوفه سپید تازیانه ای به دست باد دید                                  ریخت. نازنین چه زود رنجه می شود!  (محمد زهری)
/ 3 نظر / 7 بازدید

شبيه باد

شبیه باد می آمد. وسرما از تمام او نمایان بود .وچشمانش پراز نیرنگ ،                     پراز خدعه،                 عبوس و خشک،همزاد بیابان بود.                        * ولی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید