تسليت

مرگ تیرداد

       - شاعر شمال-

و مرگ قیصر

               - شاعر جنوب -

         تسلیت باد!

/ 3 نظر / 14 بازدید
عليرضا عمرانی

برادر شاعرم ....همدردی مرا پذيرا باشيد.ياد قيصرویادکرد خاطرات خوشی که با تيرداد در شهسوار داشتيم آتشم می زند...تسليت ميگويم........

ابوالفضل حسنی

یادشان گرامی راهشان فروزان باد .....

سيد علی شفيعی

سلام این بار اجل نفس صبح را برید و در ناگهانی از آینه دستور زبان عشق ورق خورد و قیصر که بارها در کوچه آفتاب قدم زده بود منظومه ظهر روز دهم را سر داد . 86.8.8 باقی بقایتان