رباعی

                   دست من دلشکسته را بند نزن

                     در باغ بهار   خار   پیوند   نزن  

                   وقتی که من و سپیده همراه همیم

                   دیگر تو به آ فتاب   لبخند‌   نزن

/ 1 نظر / 12 بازدید
زنی شبيه درخت

سلام از آشنايی با شما خوشحال شدم شعر زيبايی بود پاينده باشيد