معرفی کتاب تازه

زیارت (مجموعه داستان های مذهبی جلال آل احمد)

                                                

 
منوچهر علی پور / 1383 / رقعی / ۱۴۰۰ تومان

بی گمان جلال آل احمد را باید یکی از چهره های ماندگار وتاثیرگذار حوزه ی فرهنگ و ادب ایران زمین دانست . نویسنده ای که با سوز قلمش ، همواره تلاش کرد و از مردم روزگار خویش و از دردهای نهان و آشکارای آنان سخن بگوید ، بی آنکه واهمه ای در گفتن ونوشتن واقعیت ها و حقیقت ها داشته باشد .

/ 0 نظر / 8 بازدید