کتابی در حوزه ادبيات کودک

پژوهشی در شعر کودک ( با مقدمه ی دکتر قدمعلی سرامی )  

منوچهرعلی پور / چاپ سوم 1383 / رقعی / ۱۸۰۰ تومان

دراین کتاب مولف با بررسی کامل گونه های شعر کودک از نظر زیبا شناختی شعر کودک را بررسیده است.

صور خیال در شعر کودک- موسیقی و انواع آن در شعر کودک- قالب ها ی شعر کودک و...برخی از بخش های کتاب حاضراست.

کتاب با مقدمه ی استاد دکتر سرامی نظریه پرداز شعر کودک  روانه بازار شده است.

/ 1 نظر / 13 بازدید
کاوه

کارخوبيست ادامه دهيدباز دراين باره کم کار شده